Behåll din lyskraft på jobbet 
- insikt och utveckling för ny kunskap

Unga på arbetsmarknaden har andra krav på kompetensutveckling än tidigare generationer. De vill ha en vettig lön och en chef som tänker på personalutbildning som en naturlig del uppdraget. Ur ett chefsperspektiv är kompetensutveckling en väg att dels bjuda på ny kunskap, dels åstadkomma ett förändrat beteende i verksamheten.  
-Vilka risker möter unga i karriären om de struntar i sin fortbildning? 
-Vilken kompetens måste människor ha för att överhudtaget få ett jobb eller behålla ett? 
-Hur kan arbetsplatser underlätta lärande och till och med dra nytta av insatserna tack vare kunnigare och mer motiverade medarbetare? 
-Hur gör vi kopplingen tydligare mellan ett ökat lärande och bättre affärer? 


Du möter: 

Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum
Jenny Aspengren, Head of Talent & Leadership, Swedbank 
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs School of Communication
Marina Åman, Unionens andre vice ordförande

Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer


Datum: Torsdagen den 14 november 2019
Tid: Kl 08.00-09.30 (programmet startar kl 08.30)
Plats: Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Pris: KostnadsfrittVarmt välkommen!

Medverkande:

Image

Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum och författare till boken ”Människor, maskiner och framtidens arbete”.


Sveriges kompetensbehov är under förändring. Det påverkar arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna med utmaningar att få ett jobb, men också goda möjligheter att finna ett.

Image

Jenny Aspengren, Head of Talent & Leadership, Swedbank


Hur tänker man i företaget i termer av vad vilken kompetens det behöver just nu och de kommande åren? Hur identifieras behoven? Vilka utbildningsaktiviteter kan då vara mest passande för att täcka det analyserade behovet, samtidigt som de blir en hållbar investering som vässar företaget?

Image

Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs School of Communication


Lyft blicken och se betydelsen av ROE, Return on Education. Hur flyttar vi fokus från att strikt värdera tekniska förutsättningar och utbildningsbudget, till att fördjupa oss i vilken effekt som ny kunskap kan ge? 

Image

Marina Åman, Unionens andre vice ordförandeImage

Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer

I samarbete med:

Kontakta oss

Image

Hans Schmidt
Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

Helio GT 30
Grev Turegatan 30, Stockholm 114 38, Sweden