Program
onsdag, oktober 16, 2019
08:00 - 08:30 CEST

Registrering och frukost

08:30 - 08:35 CEST

Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer och Felicia Fazzi, utvecklingsansvarig, VA Kvinna, hälsar välkommen

08:35 - 08:40 CEST

Moderator Anna Olin Kardell öppnar konferensen

08:40 - 09:00 CEST

Framtidens stadsutveckling bygger på ett jämställt och hållbart ledarskap

- Jämställt ledarskap och en hållbar företagskultur genom inkludering.
- Vad innebär det som chef att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar?
- Viktiga ledarskapsfrågor som gör att vi rör oss åt rätt håll.
- Ändrade attityder genom kunskapsspridning som förbättrar jämställdheten leder till framgångsrika organisationer och ökad innovation.

 

Samtal med Näringslivets Mäktigaste Kvinna 2019, Åsa Bergman, vd, Sweco.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:25 CEST

Jämställdhetsintegreringen och Sveriges strategi för att nå ett jämställt samhälle

 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Upptäck, åtgärda och förhindra individuella och strukturella löneskillnader

- En lägesrapport av löneskillnader på svensk arbetsmarknad
- Lönesättningar beroende på kön
- Ser karriärmöjligheter, som bör baseras på erfarenhet och prestation, lika ut för män och kvinnor?
- Hur ska du agera för att får upp lönen som kvinna?

 

Marina Åman, vice ordförande, Unionen

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Hur skapar vi ett mer jämställt näringsliv för ökad lönsamhet och tillväxt? 

- Vad är det för problem på en arbetsplats som man vill lösa när man pratar om jämställdhet?
- Vad är jämställdhetsläget i Sverige jämfört med andra länder?
- Vilka förändringar och reformer krävs för att uppnå ett mer jämställt näringsliv?
- Finns det skillnader i jämställdhet mellan näringsliv och offentlig verksamhet?

- Samverkan mellan skola, akademi och näringsliv för att öka jämställdheten
- Är kvotering in i styrelser eller ledande befattningar en bra lösning? 

 

Panelmedlemmar:

Efraim Gómez, Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Jesper Fundberg, Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och f.d. utredare Jämställdhetsmyndigheten 
Linda Waxin, grundare och ordförande, Ownershift

Susanne Tillqvist, grundare, Wizwomen
Alexandra Ridderstad, Verksamhetschef, Tekniksprånget & Jobbsprånget, IVA

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 11:15 CEST

Ledarskap för en ny tid

Länge har kvinnor klätt sig i en kostym av perfektionism och anpassat sig efter ett arbetsliv som skapats av
män och för män. Nu är tiden inne för att jämna ut spelplanen och låta kvinnor att fullt ut vara sig själva. Det
är en affärsfråga mer än bara en jämställdhetsfråga. Stora affärsvärden går förlorade av att inte ha ett
inkluderande ledarskap i svenskt näringsliv.

 

Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:35 CEST

Vad innebär det för ditt företag att ta jämställdhetsfrågan på största allvar?

- Vikten av ett jämställt ledarskap och en hållbar och inkluderande företagskultur
- Så skapar du samma förutsättningar för alla medarbetare ska nå så stor del av sin potential som möjligt 
- Värderingsstyrt ledarskap med jämställdhetsfokus som en del av ditt varumärkesbyggande och employer branding strategi
- Förändrad syn om kvinnlig representation i IT- och techbranschen möjliggör dess fulla potentiella

 

Samtal med Årets Entreprenör, Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting (TBC)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Förbättra ledarskapet till att bli mer inkluderande och genusmedvetet med omvänt mentorskap

- Omvänt mentorskapsprogram för utbyte av kunskap mellan medarbetare och ledningsgrupp
- Mentorns möjligheter till att påverka genom att ifrågasätta och bidra med egna perspektiv
- Ledningens möjligheter till nya infallsvinklar och bredare referensram som leder till bättre beslut
- Genusarbetet som en viktig del av företagets hållbarhetsstrategi

 

Charlotte Haggren, Head of Dealer Network Development, Audi Sverige 
Per Brinkenberg, Brand Manager SEAT/CUPRA​, Audi Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:40 CEST

Handfasta verktyg för att lyckas med ett inkluderande ledarskap

- Kommunikation är nyckeln till framgång

- Medveten kommunikation

- Att träna kommunikationMarie Molin, Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion

Karin Fermann Huldt, ledarutvecklare, Ledarstudion


Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:05 CEST

  "Inkluderande rekrytering och slaget om jämställdhet" handlar om den starka kopplingen mellan förmågan att attrahera den bästa kompetensen, ökad jämställdhet och lönsamhet

- Hur lockar man de bästa talangerna till sin organisation i det allt mer intensiva kompetenskrig som råder på marknaden?
- Hur skapar man en mer innovativ och inkluderande rekryteringsprocess där man går bortom de traditionella rekryteringsnätverken och får tillgång till hela kompetensbasen på marknaden – på riktigt? 
- Vilka fallgropar ska man undvika och vilka är de avgörande framgångsfaktorerna i jakten på den bästa kompetensen och ökad jämställdhet i ledningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CEST

Fem tankefel som bromsar jämställdheten

- Informella maktstrukturer och hierarkisk ordning som påverkar inkludering av kvinnor i styrelser och/eller ledande positioner.
- Tio steg för att bryta normer, gamla strukturer, omedveten diskriminering, attityder och osynliga regler
- Att bryta gamla invanda mönster och få fler kvinnor att våga "ta mer plats" och risker - idag och i framtidens historieskrivning (genom arkivering!)

 

Lina Thomsgård, vd, Kvinnohistoriska muséet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST
15:00 - 15:20 CEST

 Är det möjligt att styra en hel organisation mot jämställdhet?

- Vad finns det för argument att vilja driva bolaget mot jämställdhet?
- Vem i företaget är bäst lämpad att driva förändringen?
- Vilken roll spelar styrelsevalda, chefer, strateger och andra nyckelpersoner för företagets jämställdhetsarbete?
- Varför presterar jämställda och inkluderande arbetsplatser bättre?
- Vad krävs för att jämställdhet ska bli en viktig fråga på styrelsens agenda?
- Ska jämställdhetsintegrering vara en del i organisationens kvalitetsutveckling?
- Hur får du styrelsen att fokusera på mångfalds- och jämställdhetsfrågor även i affärskritisk lägen?

 

Samtal med Årets Styrelseordförande Sarah McPhee

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:45 CEST

Jämställda bolag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga 

- Jämställdhetsläget i svenskt näringsliv 2019
- Börsbolag på gröna, gula respektive röda listan 
- Vad är affärsnyttan med jämställda företag? 
- Fördomar sätter käppar i hjulet för lönsamhet
- Best practices - så jobbar företagen i framkant

 

Amanda Lundeteg, vd, Allbright

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Valberedningens betydelse för en mer jämställd styrelse och ledningsgrupp

- Varför ska man ha en valberedning och när är det läge för bolaget att bilda en valberedning? 
- Hur stor betydelse har valberedningens sammansättning för jämställda styrelser?
- Hur och vem väljer vilka som ska arbeta i valberedningen?
- Hur kan bolagen attrahera (rätt) kompetens till sina styrelser
- Vad kan valberedningen bidra med?
- Hur kan man utveckla valberedningsprocessen för att öka andelen kvinnor i styrelser?
- Varför nomineras inte fler kvinnor till styrelserna idag? 
- Det finns en majoritet kvinnor som har chefsbefattningar inom HR, kommunikation och hållbarhet, varför får de så sällan rapportera till styrelsen?
- Är det intressanta kompetensområden för styrelser i andra bolag?
- Bör styrelsen ha en egen budget för till exempel rekrytering och/eller omvärldsbevakning och vidareutbildning?
- Är kvoteringsfrågan död?

 

Ann-Kristin Adolfsson, Managing Director, Saab Ventures
Suzanne Sandler, affärsutvecklare, styrelsementor, rådgivare, valberedare
Joacim Olsson, vd, Aktiespararna
Gustaf Eriksson, valberedare, Netlight

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:45 CEST

Jämställdhetsresan inom motorsporten och bilvärlden

Tina Thörner reflekterar över sin framgång i en mansdominerad bransch där den enda vägen framåt har varit genom att använda sylvassa armbågar och skapa en struktur för att hantera besvikelser och nederlag. Idag finns det kvinnor på höga positioner i motorsportteam över hela världen och hon ser ljuset i tunneln, men trots det går jämställdhetsutvecklingen inom motorsporten mycket långsamt. 

 

 

Tina Thörner, Race Director, FIA Smart Driving Challenge

Visa detaljer Gömma detaljer
16:45 - 16:50 CEST

Moderator Anna Olin Kardell sammanfattar och avslutar dagen

16:50 - 18:15 CEST

VA:s kvällsmingel med dryck och tilltugg

08:00 - 08:30 CEST

Registrering och frukost

08:30 - 08:35 CEST

Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer och Felicia Fazzi, utvecklingsansvarig, VA Kvinna, hälsar välkommen

08:35 - 08:40 CEST

Moderator Anna Olin Kardell öppnar konferensen

08:40 - 09:00 CEST

Framtidens stadsutveckling bygger på ett jämställt och hållbart ledarskap

- Jämställt ledarskap och en hållbar företagskultur genom inkludering.
- Vad innebär det som chef att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar?
- Viktiga ledarskapsfrågor som gör att vi rör oss åt rätt håll.
- Ändrade attityder genom kunskapsspridning som förbättrar jämställdheten leder till framgångsrika organisationer och ökad innovation.

 

Samtal med Näringslivets Mäktigaste Kvinna 2019, Åsa Bergman, vd, Sweco.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:25 CEST

Jämställdhetsintegreringen och Sveriges strategi för att nå ett jämställt samhälle

 

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Upptäck, åtgärda och förhindra individuella och strukturella löneskillnader

- En lägesrapport av löneskillnader på svensk arbetsmarknad
- Lönesättningar beroende på kön
- Ser karriärmöjligheter, som bör baseras på erfarenhet och prestation, lika ut för män och kvinnor?
- Hur ska du agera för att får upp lönen som kvinna?

 

Marina Åman, vice ordförande, Unionen

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Hur skapar vi ett mer jämställt näringsliv för ökad lönsamhet och tillväxt? 

- Vad är det för problem på en arbetsplats som man vill lösa när man pratar om jämställdhet?
- Vad är jämställdhetsläget i Sverige jämfört med andra länder?
- Vilka förändringar och reformer krävs för att uppnå ett mer jämställt näringsliv?
- Finns det skillnader i jämställdhet mellan näringsliv och offentlig verksamhet?

- Samverkan mellan skola, akademi och näringsliv för att öka jämställdheten
- Är kvotering in i styrelser eller ledande befattningar en bra lösning? 

 

Panelmedlemmar:

Efraim Gómez, Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Jesper Fundberg, Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och f.d. utredare Jämställdhetsmyndigheten 
Linda Waxin, grundare och ordförande, Ownershift

Susanne Tillqvist, grundare, Wizwomen
Alexandra Ridderstad, Verksamhetschef, Tekniksprånget & Jobbsprånget, IVA

 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 11:15 CEST

Ledarskap för en ny tid

Länge har kvinnor klätt sig i en kostym av perfektionism och anpassat sig efter ett arbetsliv som skapats av
män och för män. Nu är tiden inne för att jämna ut spelplanen och låta kvinnor att fullt ut vara sig själva. Det
är en affärsfråga mer än bara en jämställdhetsfråga. Stora affärsvärden går förlorade av att inte ha ett
inkluderande ledarskap i svenskt näringsliv.

 

Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:35 CEST

Vad innebär det för ditt företag att ta jämställdhetsfrågan på största allvar?

- Vikten av ett jämställt ledarskap och en hållbar och inkluderande företagskultur
- Så skapar du samma förutsättningar för alla medarbetare ska nå så stor del av sin potential som möjligt 
- Värderingsstyrt ledarskap med jämställdhetsfokus som en del av ditt varumärkesbyggande och employer branding strategi
- Förändrad syn om kvinnlig representation i IT- och techbranschen möjliggör dess fulla potentiella

 

Samtal med Årets Entreprenör, Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting (TBC)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Förbättra ledarskapet till att bli mer inkluderande och genusmedvetet med omvänt mentorskap

- Omvänt mentorskapsprogram för utbyte av kunskap mellan medarbetare och ledningsgrupp
- Mentorns möjligheter till att påverka genom att ifrågasätta och bidra med egna perspektiv
- Ledningens möjligheter till nya infallsvinklar och bredare referensram som leder till bättre beslut
- Genusarbetet som en viktig del av företagets hållbarhetsstrategi

 

Charlotte Haggren, Head of Dealer Network Development, Audi Sverige 
Per Brinkenberg, Brand Manager SEAT/CUPRA​, Audi Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:40 CEST

Handfasta verktyg för att lyckas med ett inkluderande ledarskap

- Kommunikation är nyckeln till framgång

- Medveten kommunikation

- Att träna kommunikationMarie Molin, Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion

Karin Fermann Huldt, ledarutvecklare, Ledarstudion


Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:05 CEST

  "Inkluderande rekrytering och slaget om jämställdhet" handlar om den starka kopplingen mellan förmågan att attrahera den bästa kompetensen, ökad jämställdhet och lönsamhet

- Hur lockar man de bästa talangerna till sin organisation i det allt mer intensiva kompetenskrig som råder på marknaden?
- Hur skapar man en mer innovativ och inkluderande rekryteringsprocess där man går bortom de traditionella rekryteringsnätverken och får tillgång till hela kompetensbasen på marknaden – på riktigt? 
- Vilka fallgropar ska man undvika och vilka är de avgörande framgångsfaktorerna i jakten på den bästa kompetensen och ökad jämställdhet i ledningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CEST

Fem tankefel som bromsar jämställdheten

- Informella maktstrukturer och hierarkisk ordning som påverkar inkludering av kvinnor i styrelser och/eller ledande positioner.
- Tio steg för att bryta normer, gamla strukturer, omedveten diskriminering, attityder och osynliga regler
- Att bryta gamla invanda mönster och få fler kvinnor att våga "ta mer plats" och risker - idag och i framtidens historieskrivning (genom arkivering!)

 

Lina Thomsgård, vd, Kvinnohistoriska muséet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CEST
15:00 - 15:20 CEST

 Är det möjligt att styra en hel organisation mot jämställdhet?

- Vad finns det för argument att vilja driva bolaget mot jämställdhet?
- Vem i företaget är bäst lämpad att driva förändringen?
- Vilken roll spelar styrelsevalda, chefer, strateger och andra nyckelpersoner för företagets jämställdhetsarbete?
- Varför presterar jämställda och inkluderande arbetsplatser bättre?
- Vad krävs för att jämställdhet ska bli en viktig fråga på styrelsens agenda?
- Ska jämställdhetsintegrering vara en del i organisationens kvalitetsutveckling?
- Hur får du styrelsen att fokusera på mångfalds- och jämställdhetsfrågor även i affärskritisk lägen?

 

Samtal med Årets Styrelseordförande Sarah McPhee

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:45 CEST

Jämställda bolag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga 

- Jämställdhetsläget i svenskt näringsliv 2019
- Börsbolag på gröna, gula respektive röda listan 
- Vad är affärsnyttan med jämställda företag? 
- Fördomar sätter käppar i hjulet för lönsamhet
- Best practices - så jobbar företagen i framkant

 

Amanda Lundeteg, vd, Allbright

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Valberedningens betydelse för en mer jämställd styrelse och ledningsgrupp

- Varför ska man ha en valberedning och när är det läge för bolaget att bilda en valberedning? 
- Hur stor betydelse har valberedningens sammansättning för jämställda styrelser?
- Hur och vem väljer vilka som ska arbeta i valberedningen?
- Hur kan bolagen attrahera (rätt) kompetens till sina styrelser
- Vad kan valberedningen bidra med?
- Hur kan man utveckla valberedningsprocessen för att öka andelen kvinnor i styrelser?
- Varför nomineras inte fler kvinnor till styrelserna idag? 
- Det finns en majoritet kvinnor som har chefsbefattningar inom HR, kommunikation och hållbarhet, varför får de så sällan rapportera till styrelsen?
- Är det intressanta kompetensområden för styrelser i andra bolag?
- Bör styrelsen ha en egen budget för till exempel rekrytering och/eller omvärldsbevakning och vidareutbildning?
- Är kvoteringsfrågan död?

 

Ann-Kristin Adolfsson, Managing Director, Saab Ventures
Suzanne Sandler, affärsutvecklare, styrelsementor, rådgivare, valberedare
Joacim Olsson, vd, Aktiespararna
Gustaf Eriksson, valberedare, Netlight

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:45 CEST

Jämställdhetsresan inom motorsporten och bilvärlden

Tina Thörner reflekterar över sin framgång i en mansdominerad bransch där den enda vägen framåt har varit genom att använda sylvassa armbågar och skapa en struktur för att hantera besvikelser och nederlag. Idag finns det kvinnor på höga positioner i motorsportteam över hela världen och hon ser ljuset i tunneln, men trots det går jämställdhetsutvecklingen inom motorsporten mycket långsamt. 

 

 

Tina Thörner, Race Director, FIA Smart Driving Challenge

Visa detaljer Gömma detaljer
16:45 - 16:50 CEST

Moderator Anna Olin Kardell sammanfattar och avslutar dagen

16:50 - 18:15 CEST

VA:s kvällsmingel med dryck och tilltugg
Jämställdhet är en fråga om affärer, en fråga som behöver hamna högt upp på styrelsens agenda. För trots att jämställdheten i näringslivet går framåt rör det sig ändå långsamt. Nio av tio vd:ar på börsnoterade bolag är män och endast 8 procent av styrelserna i börsbolagen har i dag en kvinnlig ordförande. Kvinnor som startar företag får mindre än 0,1 procent av riskkapitalet och har därmed svårare att utveckla och växa sina verksamheter.


För att Sverige ska lyckas få ett näringsliv som växer behöver män och kvinnor arbeta tillsammans för att utveckla affärer, företag och nya idéer. Det kommer att leda till bättre lönsamhet och ett mer hållbart och mänskligt arbetsliv. Men varför går det då så långsamt? På vilket sätt kan den högsta ledningen styra hela organisationen och dess verksamhet mot jämställdhet? 


Den 16 oktober bjuder Veckans Affärer in till konferensen VA Jämställt Näringsliv. Under denna heldag får du bland annat veta mer om affärsnyttan för företag med jämställd ledning och vad det innebär för dig som chef för att ta jämställdhetsfrågan på högsta allvar. Du får ta del av kunskaper och erfarenheter från kvinnor på årets lista av de 125 mäktigaste i näringslivet samt lyssna till flera inspirerande keynotes. 


ERBJUDANDE: vill ni gå 3 för 2? Kontakta Marko Mujic Varmt välkommen!

Felicia Fazzi 


Utvecklingsansvarig

VA Kvinna

Talare

Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen

jämställdhetsminister
Tina Thörner

Tina Thörner

Race Director, FIA Smart Driving Challenge
Åsa Bergman

Åsa Bergman

vd, SWECO
Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg

vd, Allbright
Efraim Gómez

Efraim Gómez

Enhetschef FN­-politik, Utrikesdepartementet
Linda Waxin

Linda Waxin

grundare och ordförande Ownershift
Joacim Olsson

Joacim Olsson

vd, Aktiespararna
Sarah Mcphee

Sarah Mcphee

Styrelseproffs, Fjärde AP-fonden, Houdini, Klarna, Bure, Axel Johnsson mfl.
Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv

vd, Nox Consulting
Lina Thomsgård

Lina Thomsgård

vd, Stockholms Kvinnohistoriska Museum
Caroline Farberger

Caroline Farberger

VD, ICA Försäkring
Ann-Kristin Adolfsson

Ann-Kristin Adolfsson

Managing Director, Saab Ventures
Gustaf Eriksson

Gustaf Eriksson

Serieentreprenör, Investerare, Styrelseledamot och valberedare, Netlight Consulting
Marina Åman

Marina Åman

vice ordförande, Unionen
Jesper Fundberg

Jesper Fundberg

Maskulinitetsforskare/etnolog vid Malmö universitet och tidigare senior utredare Jämställdhetsmyndigheten
Anna Stenberg

Anna Stenberg

grundare, Wes
Suzanne Sandler

Suzanne Sandler

valberedare, Svenska Aerogel, EcoRub och SweGan
Charlotte Haggren

Charlotte Haggren

Head of Dealer Network Development, Audi Sverige
Per Brinkenberg

Per Brinkenberg

Brand Manager SEAT/CUPRA
Karin Fermann Huldt

Karin Fermann Huldt

ledarutvecklare, Ledarstudion
Marie Molin

Marie Molin

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare, Ledarstudion
Alexandra Ridderstad

Alexandra Ridderstad

Verksamhetschef, Tekniksprånget & Jobbsprånget, IVA
Susanne Tillqvist

Susanne Tillqvist

grundare, Wizwomen
Anna Olin Kardell

Anna Olin Kardell

moderator

Vision 50/50

Veckans Affärer ser gärna att lika många kvinnor och män deltar på våra events.

Vision 50/50 symboliserar även vårt arbete för ett jämställt näringsliv

som vi har drivit sedan år 1999. 

Image


Praktisk info

Datum: Onsdagen den 16 oktober

Var: Grand Hôtel, Stockholm


Kontakt: marko.mujic@bonniernews.se


Deltagaravgift: 
Deltagare 3.495 kr exkl. moms.

Vill ni gå 3 för 2? Kontakta Marko Mujic

Huvudpartners

Partner

Utställare

Kontakta oss

Image

Felicia Fazzi
Projektledare

felicia.fazzi@bonniernews.se

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

072 252 68 32​

marko.mujic@di.se

Location
Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm, Stockholm 103 27