Bli partner


Samarbete med Veckans Affärer

Som samarbetspartners på våra konferenser får ert företag en unik möjlighet att profilera er för branschens beslutsfattare. Har får ni möjligheten att knyta nya kontakter, möta kunder, partners och framtida kollegor. På konferensen träffar ni företag som efterfrågar just den kompetens och kunskap ni besitter.


Förutom er medverkan på vår konferens marknadsför vi ert företag före under och efter konferensen i Veckans affärer och på VA.se samt i våra sociala medier. Vi sprider er som partner på vårt event i all riktad marknadskommunikation mot målgruppen. Våra deltagare är beslutsfattare från näringslivet och politiken. 


Er närvaro på Jämställt Näringsliv erbjuder er exponering mot näringslivets beslutsfattare, möjlighet att rekrytera och utvidga ert nätverk av kvinnliga ledare och betonar ert företags viktiga arbete för ett jämställt näringsliv. Det ger er en möjlighet att forma agendan på en av årets viktigaste mötesplatser. Spännande och initierade talare skapar en arena av betydelse för förändring och framgång.Våra samarbetspartners arbetar för jämställdhet i näringslivet!För mer information om hur ditt företag kan samarbeta med oss, vänligen kontakta:Maritza Pavlov

partneransvarig, Veckans Affärer


070-003 34 77

Maritza.Pavlov@bonniernews.se