Bli partner


Samarbete med Veckans Affärer

Som samarbetspartners på våra konferenser får ert företag en unik möjlighet att profilera er för branschens beslutsfattare. Har får ni möjligheten att knyta nya kontakter, möta kunder, partners och framtida kollegor. På konferensen träffar ni företag som efterfrågar just den kompetens och kunskap ni besitter.

Förutom er medverkan på vår konferens marknadsför vi ert företag före under och efter konferensen i Veckans affärer och på VA.se samt i våra sociala medier. Vi sprider er som partner på vårt event i all riktad marknadskommunikation mot målgruppen. Våra deltagare är beslutsfattare från näringslivet och politiken. 

Er närvaro på Jämställt Näringsliv erbjuder er exponering mot näringslivets beslutsfattare, möjlighet att rekrytera och utvidga ert nätverk av kvinnliga ledare och betonar ert företags viktiga arbete för ett jämställt näringsliv. Det ger er en möjlighet att forma agendan på en av årets viktigaste mötesplatser. Spännande och initierade talare skapar en arena av betydelse för förändring och framgång.Vi har olika partnerpaket att erbjuda er:

Huvudpartner: I ett huvudpartnerskap med VA Kvinna ingår närvaro både på konferensen Jämställt Näringsliv och galan Näringslivets mäktigaste kvinna i mars 2020.

•Ni erbjuds en programpunkt på huvudscenen (20 min) under höstens konferens där ni presenterar ett för er relevant ämne för konferensens alla deltagare samt att ta plats som prisutdelare och möjlighet att presentera ert företag på Näringslivets mäktigaste kvinna gala kvällen.

•VArannanträff 1 gång per år. Här utvecklar vi innehåll och bjuder in kunder som är en passande målgrupp

•Utställningsplats på konferensen direkt utanför seminariesalarna där era representanter kan möta konferensens deltagare

•I huvudpartnerpaket ingår också möjlighet att bjuda in kunder och partners till Jämställt näringsliv och deltagarlistor från konferensen 

•Marknadsföring i alla VA.s kanaler med er logotyp inför konferensen och galan.  Partner

  Temavärd för ett fördjupningsspår à 30 minuter på eftermiddagen med praktikfall/kundcase under konferensen Jämställt näringsliv

  •Utställningsplats på konferensen direkt utanför seminariesalarna där era representanter kan möta konferensens deltagare

  •I partnerpaket ingår också möjlighet att bjuda in kunder och partners till Jämställt näringsliv och deltagarlistor från konferensen.

  •Marknadsföring i alla VA.s kanaler med er logotyp inför konferensen.  Utställare

  •Utställningsplats på konferensen direkt utanför seminariesalarna där era representanter kan möta konferensens deltagare.

  •I utställarpaket ingår också möjlighet att bjuda in kunder och partners till Jämställt näringsliv och deltagarlistor från konferensen.

  •Marknadsföring i alla VA.s kanaler med er logotyp inför konferensen och galan.  Våra samarbetspartners arbetar för jämställdhet i näringslivet.


  För mer information och offert vänligen kontakta :

  Liv.ljungqvist@bonniernews.se