Image

Historien bakom 125-listan


Året var 1998 när Veckans Affärer skrev svensk journalistikhistoria. Det var genom initiativet att göra en lista över och kora de mest betydelsefulla kvinnorna inom den svenska företagsvärlden som de påbörjade en ny epok inom näringslivet. Den prestigefyllda listan är numera en svensk klassiker som återkommer varje år.


Veckans Affärer ses idag som en pionjär när det gäller det viktiga arbetet med att på allvar engagera sig i jämställdhetsfrågor på en hög nivå. Bakom projektet med den berömda listan stod Cecilia Stenshamn och Lotta Edling, dåvarande researchchef respektive reporter på Veckans Affärer. De ställde sig frågan som senare en hel nation kom att instämma i. Var finns alla kvinnorna? 


År 1999 var det ett sorgligt faktum att endast ett fåtal procent av de högsta positionerna inom börsnoterade företag var tillsatta av kvinnor.“Vi vill gärna ha kvinnor i våra ledningar men det finns ju inga” var en vanlig invändning från styrelser och liknande.  Syftet med Veckans Affärers lista var från början att höja medvetenheten om sakernas tillstånd  samt att påvisa att det faktiskt redan fanns ett stort antal kvinnor på tunga poster även om de ditintills inte fått mycket uppmärksamhet i media.


Veckans Affärers redaktion har allt sedan succén i starten årligen valt ut de 125 mäktigaste kvinnorna i Sverige. Numera är listan som släpps i samband med datumet för den internationella kvinnodagen, en stor begivenhet som får omfattande utrymme i medierna.Men hur går själva urvalsprocessen till? 

Veckans Affärers läsare är välkomna att nominera kvinnor som de anser vara lämpliga kandidater. Det händer även att kvinnor nomineras efter att ha uppdagats genom Veckans Affärers research och kartläggning. Veckans Affärers redaktion gör ett urval baserat på kvinnans formella makt och kompletterar sedan med hennes informella makt samt hennes potential att kunna tillträda ännu tyngre poster.


Men fyller verkligen Veckans Affärers lista någon funktion idag? 

Trots att näringslivet är betydligt mera jämställt idag än för tjugo år sedan går utvecklingen väldigt långsamt. Vi behöver fortsätta kasta ljus på orättvisa villkor samt ge, framförallt den unga generationen kvinnor, kraftfulla  förebilder att se upp till och inspireras av.


Men varför allt detta prat om jämställdhet? Varför är det så viktigt? 

Det finns forskning som visar att fler kvinnor på ledande poster får en rad positiva effekter för hela organisationen. De företag som har kvinnor i ledningen tenderar även att ha fler kvinnor på andra positioner i företaget. Kvinnor anställer kvinnor. Undersökningar  visar också att med kvinnor i ledningsgruppen förbättras arbetsmiljön för både män och kvinnor. Företag som satsar på jämställdhet får allt som oftast en större lönsamhet och de har lättare att attrahera och behålla kompetent personal. Det är helt enkelt smart att använda sig av hela befolkningens sammantagna intelligens, kunskap och förmåga istället för att utesluta hälften. Kvinnor och män kan ha olika erfarenheter  och konsumtionsvanor. I vissa sammanhang kan detta bidra till värdefull information för ett företag. Idag börjar det bli självklart att kön inte ska vara avgörande när en kompetent och lämplig person söker ett toppjobb, men vi behöver fortfarande befästa denna inställning för att inte halka tillbaka i gamla förlegade hjulspår. Många menar att jämställdhet är ett strategiskt verktyg som skapar uppåtgående spiraler på alla plan.

Image
ImageVeckans Affärers Vision

Veckans Affärer arbetar för ett jämställt näringsliv. Vår vision är att kvinnor och män arbetar tillsammans och utvecklar affärer, företag och nya idéer. Vi är övertygade om att detta leder till bättre lönsamhet och ett mer hållbart och mänskligt arbetsliv.


Så här går vi till väga:

  • Vi arbetar för att Sverige har ett jämställt näringsliv.
  • Vi visar att kvinnor har makt och inflytande genom Veckans Affärers lista över de 125 mäktigaste kvinnorna.
  • Vår redaktionella bevakning på va.se och i Veckans Affärer berättar om kvinnor som bygger bolag och får dem att växa.
  • Vi arrangerar evenemang där vi firar kvinnorna på listan och vi ordnar seminarier där Vi sprider kunskap och inspiration kring hur vi kan få ett mera jämställt näringsliv.
  • Vi ordnar nätverksträffar för kvinnor och män.

Omtaget

Veckan Affärer har alltid arbetat för ett jämställt näringsliv. Nu höjer vi ribban ytterligare ett snäpp och tar vår verksamhet till en än högre nivå. Veckans Affärer Kvinna är nu ett eget affärsområde under Felica Fazzis ledning. Affärsområdet ämnar skapa nya koncept vars syfte är att gynna ett mänskligt och gott arbetsklimat för både kvinnor och män.

I och med detta har Veckans Affärer valt ett nytt upplägg för evenemanget Näringslivets Mäktigaste Kvinna. Numera sträcker sig eventet över två dagar. Dagen innan den internationella kvinnodagen sker det årliga arrangemanget då de 125 mest betydelsefulla kvinnorna inom näringslivet presenteras och firas. Under hösten genomförs en heldagskonferens med samma tema - Veckans Affärer Jämställt Näringsliv.

Omtaget av Näringslivets Mäktigaste Kvinna innebär att Veckans Affärer arbetar med jämställdhetsfrågan under hela året.